Дін мәселелері жөніндегі ақпараттық-түсіндіру тобы мүшелерін даярлау және қайта даярлау курстарына арналған САБАҚ КЕСТЕСІ (Қараганды қаласы, 1-5 қазан)

 

Уақыты

Пән атауы

Оқытушы

Дүйсенбі  (01.10.18)

1 топ

09.00-10.00

Курстың ашылуы

И. Беркімбаева

10.00- 10.40

Православтық Христиандықтың негіздері: Тарихы, Православтық Христиандықтың ерекшелігі және оның Қазақстандағы мәдени-тарихи ролі.

 

10.40-11.20

11.20-12.00

Сауалнама жүргізу

 

И. Беркімбаева

Г. Рыспаева

12.00-12.40

Кірмелік тестілеу

И. Беркімбаева

Г. Рыспаева

12.40-14.00

Кофе-брейк

 

14.00-14.40

Саясаттану: Қазақстан Республикасының қоғамдық –саяси  өмірі: ҚР қоғамдық қозғалыстар. Құқық қорғау және сот органдарының қызметі. ҚР ақпараттық саясат. ҚР  жастар саясаты.

М. Мадияров

14.40-15.20

15.30-16.10

Саясаттану: Қазақстан Республикасының қоғамдық –саяси  өмірі: ҚР қоғамдық қозғалыстар. Құқық қорғау және сот органдарының қызметі. ҚР ақпараттық саясат. ҚР  жастар саясаты.

М. Мадияров

16.10-16.50

Сейсенбі  (02.10.18)

09.30-10.20

Ислам дінінің негіздері: Қазақстан аумағында Ислам дінінің пайда болуы және таралуы.

А. Әділбаев

10.20-11.10

11.20-12.10

Ислам дінінің негіздері: қазырғы замандағы ислами факторлар. 

А. Әділбаев

12.10-13.00

13.00-14.00

Түскі ас

 

14.00-14.50

Қазақстан тарихы және мәдениеті: Қайнар көзі, сабақтастығы және Қазақстан аумағында мемлекеттіліктің дамуы.

Н. Краснобаева

14.50-15.40

15.40-16.30

Қазақстан тарихы және мәдениеті: Қазақстан  - әлем таныған ел:  ҚР  халықаралық  деңгейі және сыртқы саясаты.  ТМД аясындағы интеграциялық үрдістері.

Н. Краснобаева

16.30-17.20

17.20-18.10

Тәжірибелік жұмыстар

Г. Раздыкова

А. Әділбаев

Сәрсенбі  (03.10.18)

09.30-10.20

Психология: деструктивті діни ағыммдардың белгілері.

Г. Раздыкова

10.20-11.10

11.20-12.10

Психология: Қазақстандағы   радикалды және экстремистік идеологияның түрлері мен әдіс-тәсілдері.

Г. Раздыкова

12.10-13.00

13.00-14.00

Түскі ас

 

14.00-14.50

Қазақстандағы Протестантизм және оның жаңа ағымдары: Қазақстандағы протестантизм мен оның жаңа ағымдарының  ерекшеліктері, мазмұны, және таралу тарихы.  Қазақстанда жаңа діни ағымдардың таралуының өзекті мәселелері.

О. Гайко

14.50-15.40

15.40-16.30

Қазақстандағы Протестантизм және оның жаңа ағымдары: Қазақстандағы протестантизм мен оның жаңа ағымдарының  ерекшеліктері, мазмұны, және таралу тарихы.  Қазақстанда жаңа діни ағымдардың таралуының өзекті мәселелері.

О. Гайко

16.30-17.20

17.20-18.10

Тәжірибелік жұмыс

И. Беркімбаева

Н. Краснобаева

Бейсенбі  (04.10.18)

09.30-10.20

Шешендік өнерінің негіздер: Жұрт алдында сөз сөйлеудің машықтары.

Г. Грызунова

10.20-11.10

11.20-12.10

Сөз сөйлеу техникасы: Риторикалық байланыс.

Г. Грызунова

12.10-13.00

13.00-14.00

Түскі ас.

 

14.00-14.40

Блогерлік жұмыс: Блогерлік жұмыстың машықтары.

Аршат Ораз

14.40-15.20

15.20-16.00

Блогерлік жұмыстың тиімді әдістері.

Аршат Ораз

16.10-16.50

Тәжірибелік жұмыс.

И. Беркімбаева

Б. Шериязданов

16.50-17.30

Қорытынды тестілеу

И. Беркімбаева

Г. Рыспаева

 

17.30-18.10

Жұма (05.10.18)

09.30-10.20

Қорытынды тестілеу

И. Беркімбаева

10.20-11.10

Сауалнама

И. Беркімбаева

11.20-12.10

Сертификаттарды тапсыру. Курстың жабылуы.

И. Беркімбаева

12.10-13.00

Естелік фотосурет

И. Беркімбаева

13.00-14.00

Кофе - брейк

 

Уақыты

Пән атауы

Оқытушы

1І топ

09.00-10.00

Курстың ашылуы

И. Беркімбаева

10.00- 10.40

Саясаттану: Қазақстан Республикасының қоғамдық –саяси  өмірі: ҚР қоғамдық қозғалыстар. Құқық қорғау және сот органдарының қызметі. ҚР ақпараттық саясат. ҚР  жастар саясаты.

М. Мадияров

10.40-11.20

11.20-12.00

Саясаттану: Қазақстан Республикасының қоғамдық –саяси  өмірі: ҚР қоғамдық қозғалыстар. Құқық қорғау және сот органдарының қызметі. ҚР ақпараттық саясат. ҚР  жастар саясаты.

М. Мадияров

12.00-12.40

12.40-14.00

Түскі ас.

 

14.00-14.40

Православтық Христиандықтың негіздері: Тарихы, Православтық Христиандықтың ерекшелігі және оның Қазақстандағы мәдени-тарихи ролі.

 

14.40-15.20

15.30-16.10

Сауалнама жүргізу

 

И. Беркимбаева

Г. Рыспаева

16.10-16.50

Кірмелік тестілеу

И. Беркимбаева

Г. Рыспаева

09.00-09.50

Психология: деструктивті діни ағыммдардың белгілері.

Г. Раздыкова

09.50-10.40

10.50-11.40

Психология: Қазақстандағы   радикалды және экстремистік идеологияның түрлері мен әдіс-тәсілдері.

Г. Раздыкова

11.40-12.30

12.30-14.00

Түскі ас

 

14.00-14.50

Ислам дінінің негіздері: Қазақстан аумағында Ислам дінінің пайда болуы және таралуы.

А. Әділбаев

14.50-15.40

15.40-16.30

Ислам дінінің негіздері: қазырғы замандағы ислами факторлар. 

А. Әділбаев

16.30-17.20

17.20-18.10

Тәжірибелік жұмыс.

И. Беркимбаева

Н. Краснобаева

09.00-09.50

Қазақстан тарихы және мәдениеті: Қайнар көзі, сабақтастығы және Қазақстан аумағында мемлекеттіліктің дамуы.

Н. Краснобаева

09.50-10.40

10.50-11.40

Қазақстан тарихы және мәдениеті: Қазақстан  - әлем таныған ел:  ҚР  халықаралық  деңгейі және сыртқы саясаты.  ТМД аясындағы интеграциялық үрдістері.

Н. Краснобаева

11.40-12.30

12.30-14.00

Түскі ас.

 

14.00-14.50

Шешендік өнерінің негіздер: Жұрт алдында сөз сөйлеудің машықтары.

Г. Грызунова

14.50-15.40

15.40-16.30

Сөз сөйлеу техникасы: Риторикалық байланыс.

Г. Грызунова

16.30-17.20

17.20-18.10

Тәжірибелік жұмыс.

Г. Раздыкова

О. Гайко

09.00-09.50

Қазақстандағы Протестантизм және оның жаңа ағымдары: Қазақстандағы протестантизм мен оның жаңа ағымдарының  ерекшеліктері, мазмұны, және таралу тарихы.  Қазақстанда жаңа діни ағымдардың таралуының өзекті мәселелері.

О. Гайко

09.50-10.40

10.50-11.40

Қазақстандағы Протестантизм және оның жаңа ағымдары: Қазақстандағы протестантизм мен оның жаңа ағымдарының  ерекшеліктері, мазмұны, және таралу тарихы.  Қазақстанда жаңа діни ағымдардың таралуының өзекті мәселелері.

О. Гайко

11.40-12.30

12.30-14.00

Түскі ас.

 

14.00-14.40

Тәжірибелік жұмыс.

И. Беркимбаева

Б. Шериязданов

14.40-15.20

15.20-16.00

Выходное тестирование

 

16.10-16.50

Блогерлік жұмыс: Блогерлік жұмыстың машықтары.

Аршат Ораз

16.50-17.30

17.30-18.10

Блогерлік жұмыстың тиімді әдістері.

Аршат Ораз

09.00-09.50

Қорытынды тестілеу

И. Беркімбаева

09.50-10.40

Сауалнама

И. Беркімбаева

10.50-11.40

Сертификаттарды тапсыру. Курстың жабылуы.

И. Беркімбаева

11.40-12.30

Естелік фотосурет

И. Беркімбаева

12.30-14.00

Кофе - брейк

И. Беркімбаева

 

Қазақ