Тестирование

Қазақ
A) исламдық В) зайырлы C) атеистік
А) Әркім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес діни немесе өзге де нанымдарды ұстануға, оларды таратуға, діни бірлестіктердің қызметіне қатысуға және миссионерлік қызметпен айналысуға құқылы; B) Қазақстан Республикасының білімі бар тұрақты негізде жұмыс жасайтын азаматтарының діни наным-сенімдерді ұстануға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тұрғындардың діни сауаттылығын арттыруға құқығы бар; C) кәмелетке толған адамдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес діни нанымдарды ұстануға, діннің талаптарын орындауға және миссионерлік қызметке қатысуға құқылы.
А) діни қызмет – діндар азаматтардың дінтанушылық құзыреттілігін арттыруға бағытталған қызмет; В) діни қызмет - діндарлардың діни қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған қызмет; C) діни қызмет – діндар азаматтарды қайырымдылық қолдауға бағытталған шетелдік ұйымдардың қызметі.
А) ортақ діни ілімді, діни жораларды, рәсімдер мен уағыздарды орындау, өз қатысушыларын (мүшелерін) және дінді ұстанушыларды дінге тәрбиелеу, қызметінің діни бағыты; В) ҚР азаматтарының діни қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған ортақ бірлестік, басшысы және ұйымның жарғысы, қоғамдық және қайырымдылық қызметі; C) мүшелігінде Қазақстан Республикасының бес жүз азаматының болуы, азаматтардың діни қажеттіліктерін қанағаттандыруды қамтамасыз етеді, ағартушылық және қайырымдылық қызметін жүзеге асырады.
A) шетелдік көшбасшылар мен шетелдік азаматтардың қатысуымен дін туралы жалған ақпаратты тарату арқылы конституциялық құрылысты күштеп өзгерту; B) зорлық-зомбылықпен немесе зорлық-зомбылыққа байланысты өшпенділікті немесе алауыздықты қоздыруды, сондай-ақ азаматтардың қауiпсiздiгiне, өмiрiне, денсаулығына, имандылығына немесе құқықтары мен бостандықтарына қатер төндiретiн кез келген дiни практиканы қолдану; C) ұлттық қауіпсіздіктің қатері, әскери практиканы қолдану арқылы діни өшпенділікті қоздырып, әскери бүлікті ұйымдастыру арқылы мемлекеттік билікті тартып алуға бағытталған іс-әрекеттер
А) ҚХА XXIV сессиясында қабылданған «Мәңгілік Ел» патриоттық актісі; В) Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» № 483-ІV Заңы С) 2017 жылғы 20 маусымдағы №500 Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының 2017-2020 жылдарға арналған тұжырымдамасы
А) Бүкіл Русь Патриархы; В) Епископ; С) Митрополит.
А) дін - бұл адамдардың әлем туралы, ондағы адамның орны, барлық тіршіліктің пайда болуы туралы, Құдай (лар) туралы, батырлар, әулиелер және т.б. туралы түсінігін білдіретін әңгімесі; В) дін - бұл әлемді танудың қолдағы тәсілдерінің көмегімен логикалық ойлауға немесе түсіндіруге жатпайтын, табиғаттан тыс нәрсеге сенуді білдіретін дүниетаным немесе дүниесезімдік (және оларға шартты адамның мінез-құлқы); С) дін – шындық туралы объективті білімді дамытуға және жүйелеуге бағытталған адам қызметінің саласы.
А) бұл адамға, қоғамға және өзінің мүшелеріне зиян келтіретін (психологиялық, физикалық, материалдық) немесе осындай зиян келтірудің әлеуетті қаупі бар күдікті діни топ (ұйым); В) бұл қажетті ақпарат пен ақша қаражатын алу мақсатында адамдарды, әсіресе өзінің мүшелерін адастыруға бастау мақсатындағы діни емес топ; C) бұл зорлық-зомбылықтың барлық түрлеріне қарсы тұратын, адамның материалды әлем мен мемлекеттен абсолюттік еркіндігін насихаттайтын діни топ.
А) «Фронт Ан-Нусра», «Ислам мемлекеті» (ДАИШ), «Кавказ халықтарының конгресі»; В) «Курд халқының конгресі», «Әлеуметтік реформалар қоғамы», «Мұсылман бауырлар»; С) «Екі әулиенің үйі», «Ислам Мағрибы елдеріндегі әл-Каида», «Оңшыл сектор».